WPROWADŹ SZUKANĄ FRAZĘ

NFZ

Rehus świadczy również usługi w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Rejestracja na wizyty ambulatoryjne:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 08:00 – 16:00
wtorek 12:00 – 19:00

 

Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa) są przyjmowane w pierwszej kolejności.

 

Rejestracja na wizyty środowiskowe:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 08:00 – 16:00
wtorek 12:00 – 19:00

 

W celu zarejestrowania się na wiztytę środowiskową należy dostarczyć następujące dokumenty:
– oryginał skierowania
– legitymację emeryta/rencisty (do wglądu)
– orzeczenie o znacznej niepełnosprawności (I grupa), jeżeli pacjent posiada

Osoby z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności (I grupa) są przyjmowane w pierwszej kolejności.