WPROWADŹ SZUKANĄ FRAZĘ

ELEKTROTERAPIA

ELEKTROTERAPIA

Elektrolecznictwo jest to dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się w celach leczniczych i diagnostycznych energię elektryczną.

Zabiegi wykonuje się przy użyciu prądu stałego i zmiennego o różnej częstotliwości. Znajdują one szerokie zastosowanie w leczeniu i rehabilitacji, w tym również w kombinacji z innymi metodami fizjoterapii.

Poniżej przedstawiamy Państwu nasze zabiegi z działy elektroterapii:

Elektrostymulacja jest to zabieg, którego celem jest wywołanie skurczu mięśnia za pomocą prądu impulsowego. Czas przerwy ściśle związany jest z czasem impulsu.

Wykonując elektrostymulację należy pamiętać o tym, że mięsień podczas zabiegu nie może ulec zmęczeniu. Stymulowane mięśnie powinny być rozluźnione, wypoczęte, a pacjent powinien znajdować się w pozycji wygodnej.

Prądy diadynamiczne powstają w wyniku powstania prądu sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 50 i 100 Hz.

Prądy DD wskazane są przy nerwobólach, mięśnio-bólach.

Galwanizacja jest to zabieg elektoleczniczy, polegający na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami.

Prąd stały to prąd, który podczas przepływu nie zmienia kierunku oraz natężenia. Dawkowanie opiera się na odczuciu pacjenta.

Przeciwwskazaniem są zaburzenia czucia.

Prądy interferencyjne jest to nakładanie się dwóch lub więcej fal, prowadzące do wzmocnienia fali wypadkowej. Wybór częstotliwości związany jest z zamierzonym działaniem terapeutycznym.

Do zabiegu stosuje się dwa lub cztery obwody elektryczne. Podczas jednego zabiegu można stosować jedna lub dwie częstotliwości.

Tego rodzaju zabiegu nie należy stosować w okolicy serca , uszkodzenia skóry, świeżych naderwań mięśni i ścięgien oraz w ostrych stanach zapalnych.

Kotz są prądami średniej częstotliwości. Służą do stymulacji mięśni w zaniku prostym oraz do stymulacji mięśni u sportowców w celu zwiększenia siły i masy mięśni.

Nie należy stosować tego rodzaju prądu tam, gdzie doszło do zaburzenia przewodnictwa nerwowo- mięśniowego.

Jonoforeza jest to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek jonów leków za pomocą prądu stałego.

Leki do jonoforezy wyznaczane są przez lekarza w zależności od typu schorzenia. Dawkowanie natężenia prądu zależy od lokalizacji.

Prądy TENS to metoda elektroterapii służącą do zwalczania zarówno bólu ostrego jak i przewlekłego.

Wyróżnia się trzy kształty impulsu towarzyszące temu zabiegowi: symetryczny, falujący i asymetryczny.

Do zabiegów stosuje się ułożenie dwuelektrodowe i czteroelektrodowe.

TRABERT jest to silny prąd przeciwbólowy.

Podczas swojego przepływu prąd ten powoduje drżenie mięśni, wibrację zmniejszając ich napięcie, co dodatkowo zwiększa efekt przeciwbólowy.