WPROWADŹ SZUKANĄ FRAZĘ

SKOL-AS

Trójpłaszczyznowa terapia skolioz w oparciu o oryginalną metodykę z zastosowaniem aparatu SKOL-AS

SKOL-AS

Metodyka SKOL-AS jest jedną z nielicznych opisanych form terapeutycznych, oddziałujących kompleksowo na bierny i czynny mechanizm stabilizujący kręgosłupa,a także na układ nerwowy sprawujący kontrolę nad tymi strukturami.

Korekcja przy użyciu metody i aparatu SKOL-AS wskazana jest dla dzieci i młodzieży, u których skrzywienie zawiera się między 6o a 40o (kąt wg. Cobba).

Aparat SKOL-AS umożliwia zastosowanie i wykorzystanie postępowania treningowego w metodyce korekcji skolioz – co pozwala wypracować u dziecka utrwalone zmiany adaptacyjne i zmienić możliwości, nawyki i funkcje ruchowe w kierunku reedukacji wzorców ruchowych z nieprawidłowych na prawidłowe.

Główne cechy:

  • Stymulacja biernego i czynnego układu stabilizacji kręgosłupa poprzez odpowiednie aktywowanie funkcji ruchowych
  • Dla skrzywień kręgosłupa od 6 do 40 stopni w skali COBBA
  • Wspomaganie pracy terapeuty
  • Nauka autokorekcji
  • Stymulacja struktur układu nerwowego w celu redukcji wzorców ruchowych
  • Prowadzenie rehabilitacji w płaszczyznach czołowej, strzałkowej oraz poprzecznej

 

Film instruktażowy