WPROWADŹ SZUKANĄ FRAZĘ

ELEKTROTERAPIA

ELEKTROTERAPIA

Elektrolecznictwo jest to dział fizjoterapii, w którym wykorzystuje się w celach leczniczych i diagnostycznych energię elektryczną.

Zabiegi wykonuje się przy użyciu prądu stałego i zmiennego o różnej częstotliwości. Znajdują one szerokie zastosowanie w leczeniu i rehabilitacji, w tym również w kombinacji z innymi metodami fizjoterapii.

Poniżej przedstawiamy Państwu nasze zabiegi z działy elektroterapii:

Elektrostymulacja jest to zabieg, którego celem jest wywołanie skurczu mięśnia za pomocą prądu impulsowego. Czas przerwy ściśle związany jest z czasem impulsu.

Wykonując elektrostymulację należy pamiętać o tym, że mięsień podczas zabiegu nie może ulec zmęczeniu. Stymulowane mięśnie powinny być rozluźnione, wypoczęte, a pacjent powinien znajdować się w pozycji wygodnej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

–  Cena 20zł
– Emeryci 50% zniżki za okazaniem legitymacji
– Czas trwania zabiegu 15 -20 min.

Prądy diadynamiczne powstają w wyniku powstania prądu sinusoidalnie zmiennego o częstotliwości 50 i 100 Hz.

Prądy DD wskazane są przy nerwobólach, mięśnio-bólach.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

– Cena 20zł
– Czas trwania zabiegu 15 minut w zależności od schorzenia pacjenta.
– Emeryci 50% zniżki za okazaniem legitymacji

Galwanizacja jest to zabieg elektoleczniczy, polegający na przepływie prądu stałego w ciele pacjenta między dwoma elektrodami.

Prąd stały to prąd, który podczas przepływu nie zmienia kierunku oraz natężenia. Dawkowanie opiera się na odczuciu pacjenta.

Przeciwwskazaniem są zaburzenia czucia.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

– Cena 20zł
– Czas trwania zabiegu 10 -20 min.
– Emeryci 50% zniżki za okazaniem legitymacji

Prądy interferencyjne jest to nakładanie się dwóch lub więcej fal, prowadzące do wzmocnienia fali wypadkowej. Wybór częstotliwości związany jest z zamierzonym działaniem terapeutycznym.

Do zabiegu stosuje się dwa lub cztery obwody elektryczne. Podczas jednego zabiegu można stosować jedna lub dwie częstotliwości.

Tego rodzaju zabiegu nie należy stosować w okolicy serca , uszkodzenia skóry, świeżych naderwań mięśni i ścięgien oraz w ostrych stanach zapalnych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

– Cena 20zł
– Czas trwania zabiegu 10 -20 min.
– Emeryci 50% zniżki za okazaniem legitymacji

Kotz są prądami średniej częstotliwości. Służą do stymulacji mięśni w zaniku prostym oraz do stymulacji mięśni u sportowców w celu zwiększenia siły i masy mięśni.

Nie należy stosować tego rodzaju prądu tam, gdzie doszło do zaburzenia przewodnictwa nerwowo- mięśniowego.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

– Cena 20zł
– Czas trwania zabiegu 10 -20 min.
– Emeryci 50% zniżki za okazaniem legitymacji

Jonoforeza jest to zabieg elektroleczniczy polegający na wprowadzeniu do tkanek jonów leków za pomocą prądu stałego.

Leki do jonoforezy wyznaczane są przez lekarza w zależności od typu schorzenia. Dawkowanie natężenia prądu zależy od lokalizacji.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

– Cena 20zł
– Czas trwania zabiegu 10 -20 min.
– Emeryci 50% zniżki za okazaniem legitymacji

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

– Cena 20zł
– Czas trwania zabiegów 15 – 20 min
– Emeryci 50% zniżki za okazaniem legitymacji

Prądy TENS to metoda elektroterapii służącą do zwalczania zarówno bólu ostrego jak i przewlekłego.

Wyróżnia się trzy kształty impulsu towarzyszące temu zabiegowi: symetryczny, falujący i asymetryczny.

Do zabiegów stosuje się ułożenie dwuelektrodowe i czteroelektrodowe.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

– Cena 20zł
– Czas trwania zabiegu 10 -20 min.
– Emeryci 50% zniżki za okazaniem legitymacji

TRABERT jest to silny prąd przeciwbólowy.

Podczas swojego przepływu prąd ten powoduje drżenie mięśni, wibrację zmniejszając ich napięcie, co dodatkowo zwiększa efekt przeciwbólowy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

– Cena 20zł
– Czas trwania zabiegu 10 -20 min.
– Emeryci 50% zniżki za okazaniem legitymacji