WPROWADŹ SZUKANĄ FRAZĘ

KINEZYTERAPIA

KINEZYTERAPIA

Leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe.
Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm.
Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

ĆWICZENIA KOREKCYJNE

Cena 50,00 zł/ 30 minut


ĆWICZENIA Z TERAPEUTĄ

Cena
50,00 zł /30 minut
30,00 zł/15 minut


UGUL

Cena : 12,00 zł /15 minut


ROTOR

Cena : 12,00 zł